Jan 22 2019

Кога не е нужно съгласие за обработване на лични данни – анализ на КЗЛД

КЗЛД публикува информационен материал, разясняващ кога не е нужно съгласие за обработване на лични данни. Публикацията е във връзка с нарастващата тенденция за искане на съгласие за обработване на лични данни при предоставянето на различни видове услуги.  От комисията обръщат специално внимание на факта, че регламентът на ЕС посочва съгласието като едно от всички правни